COLLAR智慧学园第01集(缺)

更新于:11小时前 / 中国香港 / 2024
COLLAR智慧学园
COLLAR智慧学园
更新到10集 1080P
舞台上慨COLLAR,又唱又跳够晒台型;游戏场上慨COLLAR,又玩又笑啱晒咀形。但系要渠哋展示有智慧慨一面,7位成员又有几醒几聪明?今次COLLAR唔再系一个团队慨身份作战,而系化身成一个个sharp醒学员,各自利用自己慨智慧同计谋,喺《COLLAR智慧学园》慨擂台上,同队友决一高下。透过一连串慨智力任务同挑战,睇吓边个系真正慨智慧之鬼,边个系无可救药慨猪队友!